headerimg1
headerimg10
headerimg11
headerimg12
headerimg2
headerimg3
headerimg5
headerimg6
headerimg7
headerimg8
headerimg9

     6. Zimski noćni polumaraton

     2. Vezirac trejl trka

     3. Božićna trka - Kula


 


Medalja Somborskog polumaratona

i majica 43. SPM.

 

DOSADAŠNJI POBEDNICI SOMBORSKOG POLUMARATONA

Sombor – Bezdan – Dunav 24 km:

 
Sombor – Strilić– Majevica – Bački Monoštor – Bezdan – Dunav 27 km: 
 

Sombor–Strilić–Vamošerov zamak–rečica Plazović–nazad  21.1 km.

     1994. Vujadin Alempić (1970) Novi Sad 1:12,39 
     1995. Vujadin Alempić (1970) Novi Sad 1:12,26
 

POBEDNICE „SOMBORSKOG MARATONA”

     1985. Jelisaveta Pavličić
     1991. Tanja Radulović (1970) Vrbas 2:09,20

      *************************************** 

 

42. S O M B O R S K I  P O L U M A R A T O N   -   08.05.2022.