headerimg006
headerimg007
headerimg009
headerimg011
headerimg012
headerimg013

Suzana Filipović na pobedničkim postoljima – 2018.

1.Gen. Reciklažni maraton, Novi Sad.

1.Kat. Vranjski maraton.

1.Kat. Skopski maraton.

2.Kat. Kovačica polumaraton.

1.Kat. Vranjski maraton.

1.Kat. Rumski polumaraton.

3.Kat. Apatinski polumaraton.