headerimg006
headerimg007
headerimg009
headerimg011
headerimg012
headerimg013

8. Memorijalna trka 13 km. Pal Skenderović, B. Topola, 11.09.2016. >>> Rezultati   


2. POLUMARATON ETNO SELO STANIŠIĆI, Bijeljine 11.09.2016.

>>> Rezultati                  

1. Noćni polumaraton, Kruševac, 20.08.2016.    >>> rezultati

35. Atletska trka na 10.5 km. - Kanjiža 13.08.2016.  >>> Rezultati       

4. Pančevački maraton, 06.08.2016.    >>> Rezultati


8. Memorijalna trka Dren Mandić - 8240 m. - Palić, 01.08.2016.

>>> Rezultati                            40. S O M B O R S K  I    P O L U M A R A T O N 

40. Somborski polumaraton, 19.05.2019.                  

                                                               

                                        

>>> Rezultati :

Polumaraton  -   Kateg. -  Dukat trka na 7 km. -  Kateg. -  Štafetne ekipe

Video zapis Hronometar Timing  : Prolazak preko ciljne linije svih učesnika.