31. Novosadski maraton, 08.10.2023.                 >>> Rezultati