headerimg1
headerimg10
headerimg2
headerimg3
headerimg5
headerimg6
headerimg7
headerimg8
headerimg9

     Šabački polumaraton

     Kostolački polumaraton

     1. Zemunski polumaraton

     5. Suboti;ki polumaraton

     40. Festival trčanja - Kanjiža

     Pančevački maraton

     13. Novosadski Noćni maraton

     13. Trka Prijateljstva - Kula

     2. Novosadski Frtalj maraton

     Ultramaraton - Palić

     2. Zrenjaninski maraton

     35. Beogradski maraton

     42. Somborski polumaraton

     19. Osječki polumaraton

     29. Novosadski polumaraton

     7. Kruševački polumaraton

     8 VPŠ za Dečji osmeh

     Srebrno jezero - polumaraton

     5. Zimski noćni polumaraton

     Božićna trka Kula

Zvanično izmerena i sertifikovana staza somborskog polumaratona.

 Sertifikat


 

 

Somborci (opština) koji su trčali maraton 42.195 met.

Lista je osvežena  30.06.2022.

1 Oparnica Aleksandar 1980 2019 Beograd 3:41:02 30
2  Erdelji Mirko 1971 2015 Novi Sad, noćni 2:57:14 23
3  Popić Milenko 1945 2003 Barcelona 3:10:02 19
4  Marković Damir 1978 2017 Valencia 3:07:52 19
5 Šarkezi Arpad 1948 2010 Novi Sad 4:18:34 15
6  Odobašić Tijana 1989 2015 Novi Sad 4:09:00 14
7  Rišar Lazar 1994 2016 Novi Sad 3:11:22 11
8 Kabić Tijana 1984 2018 Berlin 3:08:51 10
9  Kopilović Laza 1954 2005 Podgorica 3:20:02 10
10 Fridrih Balint 1980 2018 Podgorica 3:24:44 8
11  Stambolija Miloš 1996 2017 Novi Sad, noćni 3:58:19 8
12  Kesić Miloš 1972 2007 Novi Sad 2:54:26 7
13  Vučković Đorđe 1977 2017 Zagreb 3:42:25 7
14 Gudelj Kristina 1979 2022 Zrenjanin 3:51:57 7
15  Major Josip 1978 2016 Boci Sad 2:56:23 6
16  Ivković Željko 1979 2012 Novi Sad 3:25:03 6
17  Bogdanović Simo 1943 1997 Novi Sad 3:47:00 6
18  Bodrožić Maja 1976 2020 33. BGDM virtuelno 4:51:25 6
19  Vezmar Biljana 1968 2020 33. BGDM virtuelno 4:51:25 6
20  Kulić Zorica 1979 2016 Beograd, Plavi 3:37:51 5
21  Kovačić Milan 1988 2017 Novi Sad 3:49:23 5
22  Tepavac B. Marina 1980 2017 Valencia 4:23:27 5
23  Čeljuska Đuka 1966 2007 Beograd 3:05:00 4
24  Zeković Jakša 1965 2009 Novi Sad 3:19:03 4
25  Majstorović Boris 1976 2017 Ljubljana 3:28:44 4
26  Janković Ivan 1986 2011 Novi Sad 3:33:06 4
27  Jerković Boško 1955 2016 Novi Sad 4:14:56 4
28  Stojanović Siniša 1978 2013 Novi Sad 4:54:54 4
29  Miladinović Slobodan . 1981 2009 Novi Sad 3:09:59 3
30  Šuša Petar 1978 2016 Novi Sad 3:18:04 3
31  Miljević Stojan 1971 2014 Kula, 100ti ZJ 3:50:00 3
32  Marković Aleksandar 1982 2015 Novi Sad 3:50:53 3
33  Nikolić Zoran 1978 2018 Beograd, Plavi 3:51:54 3
34  Katić Nedeljko 1966 2020 Novi sad, Virt. 3:52:20 3
35  Blažić Milorad 1954 2003 Podgorica 3:58:03 2
36  Marić Bojana  1984 2019 Beograd 3:59:35 2
37  Gradinac Zorica 1980 2019 Noćni Novi Sad 4:19:22 2
38  Trkulja Nikola 1987 2013 Novi Sad 4:31:51 2
39  Hubai Karlo 1982 2010 Novi Sad noćni 4:38:40 2
40  Petrović Miloš 1970 2020 33 BGDM virtuelno 4:51:25 2
41  Čančar Miodrag 1972 2008 Novi Sad 4:59:40 2
42  Iđuški Slobodan 1958 1993 Novi Sad 3:04:03 1
43 Cepančić Stevan 1952 1994 Podgorica 3:11:12 1
44 Nikolić Dejan 1973 2021 Novi Sad 3:37:54 1
45  Vujinović Marko 1960 2002 Mt St Michel 3:39:52 1
46  Munjas Đorđe 1978 2018 Ljubljana 3:47:21 1
47  Vujinović Milan 1986 2007 Novi Sad 3:47:46 1
48  Hubai Antun 1951 1994 Beograd 3:51:35 1
49  Liščević Miroslav 1981 2019 Beograd 4:06:25 1
50  Šarkezi Zoltan 1977 2003 Novi Sad 4:17:00 1
51  Trkulja Dragan 1980 2014 Novi Sad 4:23:52 1
52  Šolajić Damir 1973 2019 Beograd 4:33:14 1
53  Zoran Boca 1973 2021 Beograd 4:35:14 1
54  Milošević Sanja 1978 2019 Beograd 4:39:44 1
55  Šokac Ivana 1984 2019 Beograd 4:39:44 1
56  Kasap Dragan 1977 2019 Beograd 4:39:46 1
57  Rnjak Tamara 1977 2018 Novi Sad 4:45:32 1
58  Menz Sandra 1981 2019 Beograd 4:46:40 1
59 Milankov Damir   2022 Novi Sad - noćni 5:08:28 1
60  Basta Ivana   2021 Beograd 5:13:10 1
61  Šokac Daniel 1984 2019 Beograd 5:19:30 1
62  Mina Bošnjak 1982 2019 Novi Sad - recikl. 5:20:38 1
63  Galić Danica   2021 Beograd 5:23:28 1
64  Butorac Dejana 1980 2016 Beograd, Plavi 5:31:14 1
65  Kamerer Robert 1984 2018 Atina 06.05:15 1
66 Bećanović Tara         1

Somborske maratonke

- Po redosledu istrčanih maratona -

1 - 2015.   Odobašić Tijana 1989 2015 Novi Sad, noćni 04:09:00 14
2 - 2016.   Kulić Zorica 1979 2016 Beograd, Plavi 03:37:51 5
3 - 2016.   Kabić Tijana 1984 2018 Berlin 03:08:51 10
4 - 2016.   Butorac Dejana 1980 2016 Beograd, Plavi 05:31:14 1
5 - 2017.   Tepavac B. Marina 1980 2017 Valencia 04:23:27 5
6 - 2018.   Vezmar Biljana 1968 2020 33. BGDM virtuelno 04:51:25 6
7 - 2018.   Bodrožić Maja 1976 2020 33.BGDM virtuelno 04:51:25 6
8 - 2018.   Marić Bojana  1984 2019 Beograd 03:59:35 2
9. 2018.   Rnjak Tamara 1977 2018 Novi Sad 04:45:32 1
10 - 2019.   Šokac Ivana 1984 2019 Beograd 04:39:44 1
10 - 2019.   Milošević Sanja 1979 2019 Beograd 04:39:44 1
12 - 2019.   Gudelj Kristina 1979 2019 Zrenjanin. 03:51:57 7
13 - 2019.   Menz Sandra 1981 2019 Beograd 04:46:40 1
14 - 2019.   Gradinac Zorica   2019 Novi Sad noćni 04:19:22 2
15 - 2019.   Mina Bošnjak 1982 2019 Novi sad recikl. 05:20:38 1
16 - 2021.   Ivana Basta   2021 Beograd 05:13:10 1
17 - 2021.   Galić Danica   2021 Beograd 05:23:28 1

 


42. S O M B O R S K I  P O L U M A R A T O N   -   08.05.2022.

 


        Unos rezultata

        Plasman 2022 godina

        Plasman 2021. godina

        Plasman 2020. godina

        Plasman 2019. godina.

 

               

                 Klub 100 maratona