headerimg1
headerimg10
headerimg2
headerimg3
headerimg5
headerimg6
headerimg7
headerimg8
headerimg9

     35. Beogradski maraton

     42. Somborski polumaraton

     19. Osječki polumaraton

     29. Novosadski polumaraton

     7. Kruševački polumaraton

     8 VPŠ za Dečji osmeh

     Srebrno jezero - polumaraton

     5. Zimski noćni polumaraton

     Božićna trka Kula

 

 

 

Atletsko rekreativni klub ''SOMARATON'' Sombor

42. S O M B O R S K I  P O L U M A R A T O N

21,097 km  -  Štafetna trka 3 x 7 km  -  Trka na 7 km

08.05.2022.

POLUMARATON 21,097 km

Start polumaratona je u nedelju 08.05.2022. godine na ulici Kralja Petra I u 10:00 h.

            Polumaratonci trče tri kruga po sedam kilometara u centru grada Sombora.

 Svi učesnici dobijaju učesnički paket koji sadrži:

 • kesu
 • čipovani startni broj
 • zvaničnu Intersport majicu trke
 • okrepa tokom i nakon trke
 • bon zaručak
 • unikatnu livenu učesničku medalju (nakon ulaska u cilj)
 • poklone partnera trke
 • masažu
 • i...našu čuvenu gostoljubivost

            Kategorije takmičara u polumaratonu:

                 M20  -  do 29 godina         (1993. i mlađi)

                 M30  -  30 do 39 godina    (1983. do 1992.)

                 M40  -  40 do 49 godina    (1973. do 1982.)

                 M50  -  50 do 59 godina    (1963. do 1972.)

                 M60  -  60 do 69 godina    (1953. do 1962.)

                 M70  -  preko 70 godina    (1952. i stariji)

                 Ž20   -  do 29 godina         (1993. i mlađe)

                 Ž30   -  30 do 39 godina    (1983. do 1992.)

                 Ž40   -  40 do 49 godina    (1973. do 1982.)

                 Ž50   -  50 do 59 godina    (1963. do 1972.)

                 Ž60   -  preko 60 godina    (1962. i stariji)

                 najbrži somborci

                 najbrže somborke

            Trkači koji imaju plasman u apsolutnoj kategoriji, ne ulaze u plasman po kategorijama, osim kod kategorije najbrži somborci i najbrže somborke.

            Nagrade:

Muška/ženska konkurencija aspolutni plasman:

1 . mesto: 20.000,00 dinara

2. mesto:  15.000,00 dinara

3. mesto:  10.000,00 dinara

 • Plakete za apsolutne pobednike
 • Plakete i robne nagrade partnera trkeza pobednike u kategorijama

            Proglašenjeapsolutnih pobednika i pobednika po kategorijama obaviće se ODMAH na mestu starta trke te se mole takmičari da se ne udaljavaju dok se ne završi ceremonija dodele nagrada!

Učesnik koji trči polumaratonsku trku ne može biti učesnik odnosno rangiran u štafetnoj ili trci na 7 kilometara već samo i jedino u polumaratonskoj trci.

Prijave polumaraton:

            Prijave za polumaraton počinju 08.02.2022. godine u 12:00h elektronskom prijavom na portalu  http://trka.rs/event/      . Elektronske prijave se zatvaraju 29.04.2022. godine u 12:00h. Svi prijavljeni takmičari koji do tog dana nisu kompletirali prijavu odnosno uplatili startninu brišu se sa zvaničnog spiska prijavljenih.

Nakon ovog datuma prijava nije moguća.

            Kompletnom prijavom se smatra uplata startnine do 29.04.2022. godine do 16h.

            Startnina za polumaraton iznosi 2.000,00 dinara. Svi prijavljeni učesnici će kompletne podatke o uplati startnine dobiti nakon popunjenog prijavnog formulara i u email-u o potvrdi izvršene prijave.

            PRIJAVNI CENTAR: Infromacija o prijavnom centru biće blagovremeno dodata u propozicije.

            Startni paketi se mogu preuzeti i u subotu 07.05.2022. godine od 17h do 20h u prijavnom centru.

            Svaki učesnik, uvidom u svoje zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost, na svoju odgovornost učestvuje u trci što je dužan na prijavnom listu i potpisati. Takmičari mlađi od 18 godina, moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili trenera. Takmičari trče na vlastitu odgovornost.

            Organizator može odstraniti trkača koji ne može nastaviti trku ili se nepropisno ponaša.

            Vremenski limit trke  je 3 sata.

            Trasa trke je zatvorena za saobraćaj. Trkače prati i obezbeđuje Policijska uprava Sombor - Odeljenje saobraćajne policije i služba Hitne medicinske pomoći.

            Od 11sati je svečani ručak i zabava za trkače u prijavnom centru.

Info e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENA PRAVILA TAKMIČENJA I PROPOZICIJA TRKE.

 

****************************************************

ŠTAFETNA TRKA

            Start štafetne trkeje u nedelju 08.05.2022. godine na ulici Kralja Petra I u 10:00 h.

            Trka startuje zajedno sa polumaratonskom trkom i ide potpuno istom trasom kao i polumaratonska trka. Štafete imaju tri izmene. Svaka izmena je na 7 kilometara i predstavlja jedan krug koji istrče polumaratonci. Izmena štafeta je na ulici Kralja Petra I (neposredno kod startno-ciljne ravnine).

            Svi učesnici dobijaju učesnički paket koji sadrži:

 • kesu
 • startni broj + jedan višekratni čip po timu koji se vraća nakon trke
 • okrepna tokom i nakon trke
 • zvaničnu Intersport majicu trke
 • bon zaručak
 • unikatnu livenu učesničku medalju (nakon ulaska u cilj)
 • masažu
 • poklone partnera trke
 • i...našu čuvenu gostoljubivost.

            Kategorije takmičara u štafetnoj trci:

            Apsolutno muška kategorija

            Apsolutno ženska kategorija

           Apsolutno mešovita kategorija (jedan gospodin i dve dame ili dva gospodina i jedan dama)

            Nagrade:

 • Robne nagrade partnera trke za apsolutne pobednike
 • Plakete za apsolutne pobednike

 Prijave štafetna trka:

            Prijave za štefetnu trku počinju 08.02.2022. godine u 12:00h elektronskom prijavom na portalu  http://trka.rs/event/    /.Elektronske prijave se zatvaraju 29.04.2022. godine u 12:00h. Svi prijavljeni timovi koji do tog dana nisu kompletirali prijavu odnosno uplatili startninu brišu se sa zvaničnog spiska prijavljenih.

Nakon ovog datuma prijava nije moguća.

            Članovi štafetnih timova kod kojih se po zatvaranju prijava ne kompletiraju sve tri prijave biće prebačeni na trku od 7 km.

            VAŽNO: Učesnici koji trče štafetnu trku, prilikom popunjavanja prijavnog formulara, u polju "Klub" unose ime štafete pod kojom nastupaju.

            Kompletnom prijavom se smatra uplata startnine do 29.04.2022 godine do 16h.

            Startnina po štafeti iznosi 6.000,00 dinara. Svi prijavljeni učesnici će kompletne podatke o uplati startnine dobiti nakon popunjenog prijavnog formulara i u e-mejlu o potvrdi izvršene prijave.           

            PRIJAVNI CENTAR: Informacije o prijavnom centru biće blagovremeno dodata u propozicije.

            Startni paketi se mogu preuzeti i u subotu 07.05.2022. godine od 17h do 20h u prijavnom centru.

Takmičari dobijaju startni broj (tri broja po timu) i jedan višekratni čip po timu koji menjaju/preuzimaju prilikom svake izmene.

            Takmičari koji trče štafetnu trku nose višekratni čip koji stavljaju na članak noge i koji međusobno menjaju prilikom razmena sa kolegama iz tima!

            Svaki učesnik, uvidom u svoje zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost, na svoju odgovornost učestvuje u trci što je dužan na prijavnom listu i potpisati. Takmičari mlađi od 18 godina, moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili trenera. Takmičari trče na vlastitu odgovornost.

            Organizator može odstraniti trkača koji ne može nastaviti trku ili se nepropisno ponaša.

Vremenski limit trke  je 3 sata.

            Trasa trke je zatvorena za saobraćaj. Trkače prati i obezbeđuje Policijska uprava Sombor - Odeljenje saobraćajne policije i služba Hitne medicinske pomoći.

            Od 11sati je svečani ručak i zabava za trkače u prijavnom centru.

Info e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENA PRAVILA TAKMIČENJA I PROPOZICIJA TRKE.

 

***************************************************

TRKA NA 7 KILOMETARA

            Start trke na 7 kilometara je u nedelju 08. 05. 2022. godine na ulici Kralja Petra I u 10:00h.

            Trka startuje zajedno sa polumaratonskom trkom i ide potpuno istom trasom kao i polumaratonska trka. Cilj ove trke je nakon prvogkrugakoji prave polumaratonci, kada učesnici ove trkeutrčavaju u ciljnu ravninu na ulici Kralja Petra I.

  - Svi učesnici dobijaju učesnički paket koji sadrži:

 • kesu
 • čipovani startni broj
 • zvaničnu Intersport majicu trke
 • okrepna tokom i nakon trke
 • bon zaručak
 • unikatnu livenu učesničku medalju (nakon ulaska u cilj)
 • masažu
 • poklone partnera trke
 • i...našu čuvenu gostoljubivost           

            Kategorije takmičara u trci na 7 kilometara:

                 M20  -  do 29 godina         (1993. i mlađi)

                 M30  -  30 do 39 godina    (1983. do 1992.)

                 M40  -  40 do 49 godina    (1973. do 1982.)

                 M50  -  preko 50 godina     (1972. i stariji)

                 Ž20   -  do 29 godina          (1993. i mlađe)

                 Ž30   -  30 do 39 godina     (1983. do 1992.)

                 Ž40   -  40 do 49 godina     (1973. do 1982.)

                 Ž50   -  preko 50 godina     (1972. i stariji)

                 najuspešniji somborci

                 najuspešnije somborke

            Nagrade:

 • Robne nagrade partnera trke za apsolutne pobednikeu muškoj i ženskoj kategoriji
 • Plakete za apsolutne pobednike
 • Plakete za pobednike po kategorijama

Trkači koji imaju plasman u apsolutnoj kategoriji, ne ulaze u plasman po kategorijama, osim kod kategorije najbrži somborci i najbrže somborke.

Prijave trka na 7 kilometara:

            Prijave za trku na 7 kilometara počinju 08.02.2022. godine u 12:00h elektronskom prijavom na portalu  http://trka.rs/event/     /.Elektronske prijave se zatvaraju 29.04.2022. godine u 12:00h. Svi prijavljeni takmičari koji do tog dana nisu kompletirali prijavu odnosno uplatili startninu brišu se sa zvaničnog spiska prijavljenih.

Nakon ovog datuma prijava nije moguća.

Kompletnom prijavom se smatra prijavljivanje i uplata startnine do 29.04.2022. godine u 16h.

            Startnina za trku na 7 kilometara iznosi 2.000,00 dinara. Svi prijavljeni učesnici će kompletne podatke o uplati startnine dobiti nakon popunjenog prijavnog formulara i u e-mejlu o potvrdi izvršene prijave.

            PRIJAVNI CENTAR: Infromacije o prijavnom centru biće blagovremeno dodata u propozicije.

            Startni paketi se mogu preuzeti i u subotu 07.05.2022. godine od 17h do 20h u prijavnom centru

            Svaki učesnik, uvidom u svoje zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost, na svoju odgovornost učestvuje u trci što je dužan na prijavnom listu i potpisati. Takmičari mlađi od 18 godina, moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili trenera. Takmičari trče na vlastitu odgovornost

Organizator može odstraniti trkača koji ne može nastaviti trku ili se nepropisno ponaša.

            Vremenski limit trke  je 3 sata.         

            Trasa trke je zatvorena za saobraćaj. Trkače prati i obezbeđuje Policijska uprava Sombor - Odeljenje saobraćajne policije i služba Hitne medicinske pomoći.

            Od 11sati je svečani ručak i zabava za trkače u prijavnom centru.

Info e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENA PRAVILA TAKMIČENJA I PROPOZICIJA TRKE.

U slučaju odustajanja od trke ili nemogućnosti učestvovanja organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.


  2. Zrenjaninski maraton

  13. Trka Prijateljstva Kula

 

 

        Unos rezultata

        Plasman 2022 godina

        Plasman 2021. godina

        Plasman 2020. godina

        Plasman 2019. godina.

        10. Najbržih 2020. godina.

 

               

                 Klub 100 maratona