Somaratonci ovog vikenda 10-11.09.2022. trčali su u Budimpešti, Šapcu i u Kostolcu.

- Damjana Perenčević, Branislav Katić i porodica Kovačić.