Somborci (opština) koji su trčali maraton 42.195 met.

Lista je osvežena  07.07.2024.

1  Oparnica Aleksandar 1980 2019 Beograd 3:41:02 47
2  Milankov Damir 1974 2022 Novi Sad recikl. 4:48:32 25-13H
3  Erdelji Mirko 1971 2015 Novi Sad, noćni 2:57:14 23
4  Marković Damir 1978 2017 Valencia 3:07:00 23
5  Popić Milenko 1945 2003 Barcelona 3:10:02 19
6  Šarkezi Arpad 1948 2010 Novi Sad 4:18:34 16
7  Kabić Tijana 1984 2023 Berlin 3:04:08 14
8  Odobašić Tijana 1989 2015 Novi Sad 4:09:00 14
9  Katić Nedeljko 1966 2020 Novi sad, Virt 3:52:20 13-4H
10  Rišar Lazar 1994 2016 Novi Sad 3:11:22 11
11  Kopilović Laza 1954 2005 Podgorica 3:20:02 10
12  Fridrih Balint 1980 2018 Podgorica 3:24:44 8
13  Vučković Đorđe 1977 2017 Zagreb 3:42:25 8
14  Stambolija Miloš 1996 2017 Novi Sad, noćni 3:58:19 8
15  Kesić Miloš 1972 2007 Novi Sad 2:54:26 7
16  Gudelj Kristina 1979 2022 Zrenjanin 3:51:57 7
17  Bodrožić Maja 1976 2022 Ljubljana 4:50:30 7
18  Vezmar Biljana 1968 2022 Ljubljana 4:50:31 7
19  Major Josip 1978 2016 Boci Sad 2:56:23 6
20  Ivković Željko 1979 2012 Novi Sad 3:25:03 6
21  Bogdanović Simo 1943 1997 Novi Sad 3:47:00 6
22  Kovačić Milan 1988 2022 Ljubljana 3:48:13 6
23  Kulić Zorica 1979 2016 Beograd, Plavi 3:37:51 5
24  Kovačić Milan 1988 2017 Novi Sad 3:49:23 5
25  Tepavac B. Marina 1980 2017 Valencia 4:23:27 5
26  Čeljuska Đuka 1966 2007 Beograd 3:05:00 4
27  Zeković Jakša 1965 2009 Novi Sad 3:19:03 4
28  Majstorović Boris 1976 2017 Ljubljana 3:28:44 4
29  Janković Ivan 1986 2011 Novi Sad 3:33:06 4
30  Nikolić Zoran 1978 2018 Beograd - Plavi krug 3:51:54 4
31  Jerković Boško 1955 2016 Novi Sad 4:14:56 4
32  Stojanović Siniša 1978 2013 Novi Sad 4:54:54 4
33  Miladinović Slobodan . 1981 2009 Novi Sad 3:09:59 3
34  Šuša Petar 1978 2016 Novi Sad 3:18:04 3
35  Nikolić Dejan 1973 2022 Ljubljana 3:36:41 3
36  Miljević Stojan 1971 2014 Kula, 100ti ZJ 3:50:00 3
37  Marković Aleksandar 1982 2015 Novi Sad 3:50:53 3
38  Gradinac Zorica 1980 2019 Noćni Novi Sad 4:19:22 3
39  Blažić Milorad 1954 2003 Podgorica 3:58:03 2
40  Marić Bojana  1984 2019 Beograd 3:59:35 2
41  Trkulja Nikola 1987 2013 Novi Sad 4:31:51 2
42  Šolajić Damir 1973 2019 Beograd 4:33:14 2
43  Menz Sandra 1981 2022 Ljubljana 4:35:44 2
44  Hubai Karlo 1982 2010 Novi Sad noćni 4:38:40 2
45  Petrović Miloš 1970 2020 33 BGDM virtuelno 4:51:25 2
46  Čančar Miodrag 1972 2008 Novi Sad 4:59:40 2
47  Nikolić Bogdan 1973 2023 Novi Sad - recikl. 5:26:39 2
48  Iđuški Slobodan 1958 1993 Novi Sad 3:04:03 1
49  Cepančić Stevan 1952 1994 Podgorica 3:11:12 1
50  Lalić Robert 1975 2023 Boka Kotorska 3:30:00 1
51  Bogišić V. Vesna   2024 Sarajevo 3:35:00 1
52  Vujinović Marko 1960 2002 Mt St Michel 3:39:52 1
53  Munjas Đorđe 1978 2018 Ljubljana 3:47:21 1
54  Vujinović Milan 1986 2007 Novi Sad 3:47:46 1
55  Hubai Antun 1951 1994 Beograd 3:51:35 1
56  Čortan Jelena   2023 Boka Kotorska 3:56:23 1
57  Liščević Miroslav 1981 2019 Beograd 4:06:25 1
58  Šarkezi Zoltan 1977 2003 Novi Sad 4:17:00 1
59  Popić Zoran   2024 Vukovar 4:21:37 1
60  Trkulja Dragan 1980 2014 Novi Sad 4:23:52 1
61  Kesegić Vladimir 1984 2022 Ljubljana 4:33:02 1
62  Zoran Boca 1973 2021 Beograd 4:35:14 1
63  Milošević Sanja 1978 2019 Beograd 4:39:44 1
64  Šokac Ivana 1984 2019 Beograd 4:39:44 1
65  Kasap Dragan 1977 2019 Beograd 4:39:46 1
66  Sič Atila  1973 2022 Ljubljana 4:33:57 1
67  Rnjak Tamara 1977 2018 Novi Sad 4:45:32 1
68  Perenčević Jelena 1970 2022 Ljubljana 4:51:38 1
69  Basta Ivana   2021 Beograd 5:13:10 1
70  Šokac Daniel 1984 2019 Beograd 5:19:30 1
71  Mina Bošnjak 1982 2019 Novi Sad - recikl. 5:20:38 1
72  Galić Danica   2021 Beograd 5:23:28 1
73  Butorac Dejana 1980 2016 Beograd, Plavi 5:31:14 1
74  Kamerer Robert 1984 2018 Atina 06.05:15 1

 

Somborske maratonke

- Po redosledu istrčanih maratona -

1 - 2015.   Odobašić Tijana 1989 2015 Novi Sad, noćni 04:09:00 14
2 - 2016.   Kulić Zorica 1979 2016 Beograd, Plavi 03:37:51 5
3 - 2016.   Kabić Tijana 1984 2023 Berlin 03:04:08 14
4 - 2016.   Butorac Dejana 1980 2016 Beograd, Plavi 05:31:14 1
5 - 2017.   Tepavac B. Marina 1980 2017 Valencia 04:23:27 5
6 - 2018.   Vezmar Biljana 1968 2022 Ljubljana 04:50:31 7
7 - 2018.   Bodrožić Maja 1976 2022 Ljubljana 04:50:30 7
8 - 2018.   Marić Bojana  1984 2019 Beograd 03:59:35 2
9. 2018.   Rnjak Tamara 1977 2018 Novi Sad 04:45:32 1
10 - 2019.   Šokac Ivana 1984 2019 Beograd 04:39:44 1
10 - 2019.   Milošević Sanja 1979 2019 Beograd 04:39:44 1
12 - 2019.   Gudelj Kristina 1979 2019 Zrenjanin. 03:51:57 7
13 - 2019.   Menz Sandra 1981 2022 Ljubljana 04:35:44 2
14 - 2019.   Gradinac Zorica 1980 2019 Novi Sad noćni 04:19:22 3
15 - 2019.   Mina Bošnjak 1982 2019 Novi sad recikl. 05:20:38 1
16 - 2021.   Ivana Basta   2021 Beograd 05:13:10 1
17 - 2021.   Galić Danica   2021 Beograd 05:23:28 1
18 - 2022.   Perenčević Jelena 1970 2022 Ljubljana 04:51:38 1
19 - 2023..  Čortan Jelena   2023 Boka Kotorska 03:56:23 1
20 - 2024.  Bogišić V. Vesna    2024 Sarajevo 03:35:00 1